[Inställt] Ukraina ur ett strålningsperspektiv

[Nedanstående seminarium är inställt, vi återkommer med ny tid.] Sedan den ryska invasionen av Ukraina har det rapporterats om olika händelser vid kärntekniska anläggningar. Mattias Lantz, forskare i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet, ger en översikt om händelserna och vad de kan innebära för strålningsrisker, både i Ukraina och ur ett svenskt perspektiv.