Årsmöte med föredrag om aktuella samhällsfrågor 18 mars

Riskkollegiets medlemmar kallas till Årsmöte: PROGRAM Föredrag om aktuella samhällsfrågor “Strategisk migrationsanalys – en presentation av FOI:s metodstöd till Migrationsverket” – Analytiker Erik Carlson, FOI “Finansiella risker för olika parter som verkar på dagens energimarknad” – Professor Lars Bergman, Handelshögskolan, Stockholm 2. Prisutdelning “The Swedish Risk Academy Special Prize to Promising Junior Researchers 2016” Prisutdelning och… Continue reading Årsmöte med föredrag om aktuella samhällsfrågor 18 mars

Published
Categorized as Nyheter

Seminarium: KLIMAT I FÖRÄNDRING Risker och möjligheter

Riskkollegiets medlemmar hälsas välkomna till KLIMAT I FÖRÄNDRING Risker och möjligheter Föredrag av Meteorolog Martin Hedberg Kulturhuset Rättvik Torsdagen 10 mars 2016 klockan 18.00 Meteorolog Martin Hedberg har varit verksam i många olika miljöer, allt ifrån Stockholms universitet till Försvarsmakten, som konsult inom energibranschen, SVT och vid olika tidningar. Han är en van och mycket… Continue reading Seminarium: KLIMAT I FÖRÄNDRING Risker och möjligheter

Published
Categorized as Nyheter

Utlysning om forskningsprojekt inom området Ett resilient betalningssystem

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avser att under fem års tid, med start 2016, finansiera ett eller två forskningsprojekt inom området Ett resilient betalningssystem. Det kan nämnas att frågeställningar kring detta ämne berördes vid ett seminarium som Riskkollegiet anordnade år 2004 med medverkande i huvudsak från tjänstemän från Riksbanken. En redovisning från det seminariet… Continue reading Utlysning om forskningsprojekt inom området Ett resilient betalningssystem

Published
Categorized as Nyheter

Video och presentation från seminariet Lokala aspekter på globala utmaningar

Riskkollegiet och Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum, RCR, anordnade den 21 maj 2015 ett heldagsseminarium på Mittuniversitetet Östersund med temat “Lokala aspekter på globala utmaningar – Risker och riskhantering utanför storstadsregionerna” Video och presentation från seminariet finns nu att ladda ned.

Published
Categorized as Nyheter

Seminarium: Lokala aspekter på globala utmaningar 21/5

Riskkollegiet och Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum RCR anordnar ett heldagsseminarium i Östersund på temat Lokala aspekter på globala utmaningar – Risker och riskhantering utanför storstadsregionerna Seminariet vänder sig särskilt till dig som är beslutsfattare inom central och regional statsförvaltning, region och kommun och som arbetar med frågeställningar relaterade till nämnda tema. Även beslutsfattare och experter… Continue reading Seminarium: Lokala aspekter på globala utmaningar 21/5

Published
Categorized as Nyheter