Riskkollegiet

www.msb.se

Från och med den 7 december har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en ny webbsida och ny webbadress. Myndigheten ersatte de tidigare myndigheterna Krisberedskapsmyndigheten, […]

Riskwebbsida

På www.krisinformation.se beskrivs vilket ansvar myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra ansvariga aktörer har före, under och efter en krishändelse och vilken beredskap som finns för […]

Ny bok

Studentlitteratur har publicerat en ny lärobok på svenska i miljöriskanalys. Författaren, Tomas Öberg, är docent i miljökemi vid högskolan i Kalmar. Till boken: www.studentlitteratur.se/33374

Räddningsverket

Räddningsverket, vars uppgifter efter årsskiftet tas över av den nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har publicerat fyra nya riskrelaterade forskningsrapporter: Värdering av olycksrisker […]