www.msb.se

Från och med den 7 december har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en ny webbsida och ny webbadress. Myndigheten ersatte de tidigare myndigheterna Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar, och dessas webbsidor släcks nu för gott. Adress till hemsidan: www.msb.se

Published
Categorized as Nyheter