Riskkollegiet
Monthly archives: December 2009

www.msb.se

Från och med den 7 december har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en ny webbsida och ny webbadress. Myndigheten ersatte de tidigare myndigheterna Krisberedskapsmyndigheten, […]