Föredrag i Rättvik

Bara champagne under kristallkronor? 5 december kan du gå till Rättviks kulturhus och lyssna på Ulla Gudmundson. Reflektioner om diplomati och utrikespolitik. https://www.visitdalarna.se/boka/evenemanget/1865726/bara-champagne-under-kristallkronor/detaljer Ett samarrangemang med Vuxenskolan.

Published
Categorized as Nyheter

Nyhetsbrev

Här är höstens nyhetsbrev som tidigare sänts till medlemmar. Riskkollegiet_nyhetsbrev_15okt2019

Published
Categorized as Nyheter

Inbjudan: Riskförmiddag i Uppsala

4 december anordnas en förmiddag kring olika slags riskrelaterad forskning vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. 09-11 ges korta föredrag om allt från statsvetenskapliga perspektiv på naturkatastrofer till hotet från invasiva arter. Det blir en kaffepaus vid 10, och vid 11 blir det medlemsmöte för gamla och nya medlemmar i Riskkollegiet, följt av lunch på… Continue reading Inbjudan: Riskförmiddag i Uppsala

Published
Categorized as Nyheter

Medlemsundersökningen

I Riskkollegiets sommarbrev (juni) berättade vi bland annat om en medlemsundersökning. Vi fick en mängd konstruktiva svar på de olika frågorna och här kan du läsa mer om resultatet. RK medlemsundersokn 2019

Published
Categorized as Nyheter

Föredrag inspelade

Våra pristagares föredrag i Göteborg 8 okt kan nu ses i Riskkollegiets kanal.

Published
Categorized as Nyheter