Johan Berglund disputerade

Johan Berglund disputerade med avhandlingen “SKILL AND FORMALIZATION – AN EXPLORATION OF THE SAFETY CULTURE OF THE NUCLEAR POWER INDUSTRY” vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm tisdagen den 27 september, kl. 10.00 i sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm.

Published
Categorized as Nyheter