The Swedish Risk Academy Award

På Riskkollegiets årsmöte den 28 april 2010 delades kollegiets pris The Swedish Risk Academy Awardut. Professor Maria Feychting tilldelades det stora priset, och höll i anslutning till mötet årets Bo Lindell-föreläsning med titeln Radiofrekvent exponering från mobiltelefoni och hälsa – vetenskap och fallgropar. Dessutom delades Riskkollegiets utmärkelse till lovande yngre forskare ut till Bengt Söderbergh… Continue reading The Swedish Risk Academy Award

Published
Categorized as Nyheter