RiskCafé – Försäkringar och Naturrelaterade händelser! 

Tid: 5 april kl 13:00-14:00
Plats: Teams
I dag ingår försäkringsskydd för skador som är orsakade av naturrelaterade händelser. Ett förändrat klimat kommer orsaka fler och värre händelser i Sverige. Hur resonerar försäkringsbolagen? Kommer det gå att behålla försäkringsskyddet? Vad behöver då göras?

Vid detta RiskCafé gästas vi av Staffan Moberg som är jurist vid Svensk Försäkring.

Som vanligt vid våra RiskCaféer så följer efter presentationen tid för diskussion.

RiskCaféet hålls digitalt. Anmälan sker till lars.stromdahl@gmail.com.