Swedish Risk Academy Award 2017

2017 års pris The Swedish Risk Academy Award avser att hedra en senior person, verksam i Sverige, som genom vetenskapliga insatser bidrar eller har bidragit till kunskapsbildning inom risk- och säkerhetsområdet. Riskkollegiet inbjuder nu till att nominera kandidater. Nominering for 2017 ars pris

Published
Categorized as Nyheter

Antibiotikaforum

Nationellt antibiotikaforum är ett årligt återkommande arrangemang där företrädare för olika samhällssektorer och arbetsområden som hälso- och sjukvård, folkhälsa, veterinärmedicin, djurhälsa, livsmedel och yttre miljö träffas för att knyta kontakter och utbyta information, kunskaper och erfarenheter. Nationellt antibiotikaforum hålls i anslutning till den Europeiska antibiotikadagen den 18 november, som också är det datum då Folkhälsomyndigheten… Continue reading Antibiotikaforum

Published
Categorized as Nyheter