The protection philosophy – non-ionizing radiation

  Seminariet på KTH fortsatte med The protection philosophy – non-ionizing radiation av Gunnhild Oftedal från Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Dept. of Electronic Systems. Hon är också ledamot av International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). GOftedal ICNIRP Philosophy for NIR guidelines

The framework of ionising radiation

  Seminariet på KTH inleddes med att Christopher Clement (ICRP Scientific Secretary) presenterade Framework of the System of Radiological Protection for Ionising Radiation.   CClement ICRP System of RP for IR

Seminariet om Riskhantering inom strålskyddet

Riskkollegiet anordnade i april ett heldagsseminarium på temat Riskhantering inom strålskyddet – fakta, bedömningar och tillämpning tillsammans med KTH, Avdelningen för filosofi.   Presentationer från seminariet kommer att publiceras på vår webb.

Published
Categorized as Nyheter