Ny bok

Studentlitteratur har publicerat en ny lärobok på svenska i miljöriskanalys. Författaren, Tomas Öberg, är docent i miljökemi vid högskolan i Kalmar. Till boken: www.studentlitteratur.se/33374

Published
Categorized as Nyheter