Seminarium: Riskhantering inom strålskyddet

Riskkollegiet anordnar den 28 april 2017 ett heldagsseminarium på temat Riskhantering inom strålskyddet – fakta, bedömningar och tillämpning. Sponsor för seminariet är KTH Avdelningen för filosofi. Plats är Kungliga Tekniska Högskolan, Sal D/LV5 (Ljusgården, D). Seminarium KTH 28 april (programmet uppdaterat 21 april)

Published
Categorized as Nyheter

Styrelsen

På årsmötet den 3 mars valdes en delvis ny styrelse   Ordförande Synnöve Sundell-Bergman, Vattenfall Vice ordförande Lars Strömdahl , Länsstyrelsen  Stockholm, Sekreterare Anneli Widenfalk, Livsmedelsverket Kassör Liisa Honkaranta, Stockholms brandförsvar   Övriga ledamöter Vidar Hedtjärn, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) Håkan Lundberg, Teknik och information   Suppleanter Per Strömsjö, Omegapoint, tillika webbredaktör Anneli Hällgren, Strålskyddsmyndigheten (SSM) Mattias Lantz,… Continue reading Styrelsen

Published
Categorized as Styrelsen