Etik och strålskydd – symposium

Svenska nationalkommittén för strålskyddsforskning inbjuder till ett symposium kring etik och värdegrund inom strålskyddet. Läs mer här.

Published
Categorized as Nyheter

Dags för årsmöte

Snart är det dags för Riskkollegiets årsmöte den 29 juni. Vi har mötet online med föredrag av Jonas Sundell (Trafikverket) och Anna Davour (Vetenskapsjournalist), och hoppas att många kan delta. Läs mer i kallelsen och välkommen med din anmälan senast 25 juni. Kallelse till årsmötet 2020

Published
Categorized as Nyheter

2020 års pris tilldelas Jonas Sundell

2020 års pris till en framstående ung riskforskare i Sverige tilldelas Jonas Sundell, specialist hydrogeologi, Trafikverket med följande motivering. Oönskade och oväntade grundvattenförhållanden innebär påtagliga risker för byggnader och annan infrastruktur. Det är av stort samhälleligt intresse att minska dessa risker. För detta behövs välgrundade underlag för beslut. Jonas har i sin forskning mycket framgångsrikt… Continue reading 2020 års pris tilldelas Jonas Sundell

Published
Categorized as Nyheter