Gabriella Eriksson tilldelades Riskkollegiets pris till yngre lovande forskare

Vid årsmötet den 6 mars 2014 tilldelades forskarstuderande, numera doktor, Gabriella Eriksson utmärkelsen The Swedish Risk Academy’s Special Prize to Promising Junior Researchers 2014 med följande motivering: “Gabriella Eriksson har mycket framgångsrikt studerat kognition och perception med avseende på de främsta riskerna med bilism, det vill säga forskning med stor relevans för att öka kunskap om risker… Continue reading Gabriella Eriksson tilldelades Riskkollegiets pris till yngre lovande forskare

Published
Categorized as Nyheter