Möt Linda Kvarnlöf

Jag heter Linda Kvarnlöf och är lektor i sociologi vid Mittuniversitetet. Är också verksam vid det Risk- och krisforskningscentrum (RCR) som finns vid universitetet och programansvarig för Risk- och krishanteringsprogrammet. Jag forskar framförallt om hur privatpersoner ser på risker och kriser i vardagen men är även engagerad i olika forskningsprojekt som utgår från fallstudier såsom… Continue reading Möt Linda Kvarnlöf

Published
Categorized as Styrelsen

Inbjudan till stärkt samarbete – möte 20 nov

Som ett steg i vårt arbete med att göra Riskkollegiet mer tillgängligt och progressivt bjuder vi in befintliga och potentiella stödjande medlemmar till ett möte den 20 november i Stockholm. Syftet är att identifiera vad ni som stödjande medlemmar vill ha ut av Riskkollegiet och hur vi kan stärka vårt samarbete. Läs mer, länk nedan.… Continue reading Inbjudan till stärkt samarbete – möte 20 nov

Published
Categorized as Nyheter

Nominering för 2019 års seniora pris

Riskkollegiet utlyser 2019 års pris The Swedish Risk Academy Award som avser att hedra en senior person, verksam i Sverige, som genom vetenskapliga insatser bidrar eller har bidragit till kunskapsbildning inom risk- och säkerhetsområdet. Läs mer här och välkommen med din nominering före 26 november. Nominering för 2019 års seniora pris

Published
Categorized as Nyheter