Riskkollegiets årsmöte 12 mars 2015

Riskkollegiets årsmöte 2015 planeras äga rum torsdag 12 mars 2015 kl. 14-17 i Per-Albin-rummet, ABF-huset i Stockholm. I anslutning till årsmötet kommer priset The Swedish Risk Academy Award 2015 att delas ut. Kallelse till årsmötet kommer givetvis att, som stadgarna föreskriver, sändas ut till alla medlemmar senast 10 dagar före mötet. Men notera gärna redan… Continue reading Riskkollegiets årsmöte 12 mars 2015

Published
Categorized as Nyheter

Bakgrund om Riskkollegiets priser och tidigare pristagare

Riskkollegiets priser: Förteckning över pristagare jämte motiveringar För att stimulera och uppmuntra arbete på riskområdet beslöt Riskkollegiets styrelse år 2007 att på lämpligt sätt uppmärksamma och hedra en person som genom betydelsefulla insatser fört och för kunskaperna framåt på riskområdet. Enligt det ursprungliga beslutet skulle ett pris – med början år 2008 – delas ut… Continue reading Bakgrund om Riskkollegiets priser och tidigare pristagare

Published
Categorized as Nyheter