Riskkollegiets årsmöte hölls den 11 maj 2011

Innan årsmötet höll professor Johan Kleman, Stockholms Universitet ett mycket uppskattat föredrag om klimatförändringen och höjningen av havsytenivån. Johan Klemans presentation finns här. (Den som vill använda någon bild eller del av bilderna för publik presentation skall kontakta Johan Kleman först.) Vid årsmötet beslutades bland annat om val till ny styrelse. Årsmötet behandlade även ett… Continue reading Riskkollegiets årsmöte hölls den 11 maj 2011

Published
Categorized as Nyheter