Riskkollegiet
Posts in category: Styrelsen

Möt Liisa Honkaranta

Vad arbetar du med?  För närvarande vikarierar jag som enhetschef för samhällsbyggnadsenheten på Storstockholms brandförsvar. Enheten tillhör till förvaltningens riskavdelning. Vilket slags risk kommer du […]

Möt Ullrika Sahlin

Riskkollegiets nya ordförande Ullrika Sahlin presenterar sig såhär! Docent i miljövetenskap vid Lunds universitet. Forskare på vad det innebär att kvantifiera osäkerhet i riskbedömningar och […]

Styrelsen

På årsmötet den 3 mars valdes en delvis ny styrelse   Ordförande Synnöve Sundell-Bergman, Vattenfall Vice ordförande Lars Strömdahl , Länsstyrelsen  Stockholm, Sekreterare Anneli Widenfalk, Livsmedelsverket Kassör […]

Möt Håkan Lundberg

Vi fortsätter att presentera styrelsen. Vad heter du? Håkan Lundberg, civilingenjör och Master of Business Administration Vad arbetar du med? Bakgrund från kärnkrafts- och processindustri. […]