Möt Johan Ingvarson

Ny i styrelsen är Johan Ingvarson som vi välkomnar! Vad arbetar du med? Jag forskar kring standardisering av risk, dvs hur man på bästa sätt kan styra utformningen av riskhanteringsprocessens olika delar. Vilket slags risk kommer du i kontakt med i din vardag? Risker förekommer ju i allas vardag, men beträffande min forskning är mitt… Continue reading Möt Johan Ingvarson

Published
Categorized as Styrelsen

Möt Liisa Honkaranta

Vad arbetar du med?  För närvarande vikarierar jag som enhetschef för samhällsbyggnadsenheten på Storstockholms brandförsvar. Enheten tillhör till förvaltningens riskavdelning. Vilket slags risk kommer du i kontakt med i din vardag? I min vardag hanterar vi frågor som berör främst tekniska olycksrisker i samband med fysisk samhällsplanering. Vi bevakar specifikt frågeställningar om räddningstjänstens möjligheter för… Continue reading Möt Liisa Honkaranta

Published
Categorized as Styrelsen

Möt Linda Kvarnlöf

Jag heter Linda Kvarnlöf och är lektor i sociologi vid Mittuniversitetet. Är också verksam vid det Risk- och krisforskningscentrum (RCR) som finns vid universitetet och programansvarig för Risk- och krishanteringsprogrammet. Jag forskar framförallt om hur privatpersoner ser på risker och kriser i vardagen men är även engagerad i olika forskningsprojekt som utgår från fallstudier såsom… Continue reading Möt Linda Kvarnlöf

Published
Categorized as Styrelsen

Möt Ullrika Sahlin

Riskkollegiets nya ordförande Ullrika Sahlin presenterar sig såhär! Docent i miljövetenskap vid Lunds universitet. Forskare på vad det innebär att kvantifiera osäkerhet i riskbedömningar och att kunna fatta beslut robusta mot osäkerhet. I min forskning ingår olika tillämpningar av riskbedömning såsom ekosystemtjänster från bin, farobedömning av kemikalier och spridning av invasiva främmande arter. https://www.cec.lu.se/ullrika-sahlin  

Styrelsen

På årsmötet den 3 mars valdes en delvis ny styrelse   Ordförande Synnöve Sundell-Bergman, Vattenfall Vice ordförande Lars Strömdahl , Länsstyrelsen  Stockholm, Sekreterare Anneli Widenfalk, Livsmedelsverket Kassör Liisa Honkaranta, Stockholms brandförsvar   Övriga ledamöter Vidar Hedtjärn, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) Håkan Lundberg, Teknik och information   Suppleanter Per Strömsjö, Omegapoint, tillika webbredaktör Anneli Hällgren, Strålskyddsmyndigheten (SSM) Mattias Lantz,… Continue reading Styrelsen

Published
Categorized as Styrelsen