Socialstyrelsen ny stödjande medlemsorganisation

Vi är väldigt glada att Socialstyrelsen har blivit stödjande medlemsorganisationer till Riskkollegiet. Offentliga organ, företag, föreningar och stiftelser som stödjer Riskkollegets syften kan bli stödorganisationer. Varje stödorganisation erbjuds utse fem personer som ska få samma information från Riskkollegiet som dess medlemmar. Stödorganisationer har inte rösträtt eller annat formellt inflytande i Riskkollegiet. Om stödorganisationen har minst 100… Continue reading Socialstyrelsen ny stödjande medlemsorganisation

Published
Categorized as Nyheter