Riskkollegiets seminarieserie om granskningens oberoende

Serien omfattar fem lunchseminarier som ambulerar mellan olika svenska myndigheter under perioden december 2011 – juni 2012. Vid seminarierna fördes en diskussion om frågor som: vilket genomslag har trenden om oberoende granskning fått inom organisationer och myndigheter som arbetar med risk- och säkerhetsfrågor? Hur uppfattas och tillämpas värdet av att renodla och särskilja granskning från… Continue reading Riskkollegiets seminarieserie om granskningens oberoende

Published
Categorized as Nyheter