RiskCafé – Klimatanpassning och risker kopplade till ras och skred!

Tid: 27 oktober kl 10:00-11:00 Plats: Teams Flera stora skred har på senare tid inträffat och fått allvarliga skador som följd! Mycket tyder även på att dessa händelser kan komma att bli mer frekventa i och med ett förändrat klimat. Men hur bedöms och hanteras denna typ av risker egentligen? Vid detta RiskCafé berättar Hanna… Continue reading RiskCafé – Klimatanpassning och risker kopplade till ras och skred!

Published
Categorized as Nyheter