RiskCafé – Modern och effektiv Risk Management

Modern och effektiv Risk Management i bolag/organisationer

18 juni kl 14:00-15:00 på Teams

Ulf Rönndal har jobbat med riskhantering inom bland annat Skandia och IKEA i 25 år.

En förutsättning för en effektiv, affärsmässig och värdeskapande riskhanteringsprocess är att den sammanlänkas med en organisations strategi- och affärsplanering. De riktigt framgångsrika internationella bolagen använder processen till att stresstesta sin strategi. Ulf kommer bland annat att beskriva vilken värdeförskjutning som skett de senaste tio åren, hur man bäst skyddar dessa värden och hur man effektivt kopplar riskhanteringsprocessen mot den övergripande strategin.

Som vanligt vid våra RiskCaféer så följer efter presentationen tid för diskussion. RiskCaféet hålls digitalt. Anmälan sker till lars.stromdahl@gmail.com.