Vetenskapligt råd

Riskkollegiets vetenskapliga råd

I Riskkollegiets stadgar finns en föreskrift om att ett Vetenskapligt råd skall finnas. Dess ledamöter ”skall vara aktiva forskare som företräder skilda vetenskapliga discipliner med relevans för riskfrågor”. Det heter vidare i stadgarna att uppgiften är ”att inom Riskkollegiets verksamhet ta ansvar för vetenskapliga bedömningar samt att i övrigt verka för Riskkollegiets syften i enlighet med styrelsens uppdrag”. Man kan uttrycka det så att ledamöterna tillsammans eller var för sig skall vara en sorts kvalitetsgaranter särskilt vad gäller dokumentation men också bl a kunna ge råd i fråga om angelägna teman för Riskkollegiets verksamhet, val av föredragshållare etc. Rådet kan dessutom ha en kontaktskapande roll t ex vad gäller doktorander.

Ledamöter

Sekreterare

  • Ullrika Sahlin (universitetslektor vid Lunds universitet)

Leave a comment