Möt Liisa Honkaranta

Vad arbetar du med?  För närvarande vikarierar jag som enhetschef för samhällsbyggnadsenheten på Storstockholms brandförsvar. Enheten tillhör till förvaltningens riskavdelning. Vilket slags risk kommer du i kontakt med i din vardag? I min vardag hanterar vi frågor som berör främst tekniska olycksrisker i samband med fysisk samhällsplanering. Vi bevakar specifikt frågeställningar om räddningstjänstens möjligheter för… Continue reading Möt Liisa Honkaranta

Published
Categorized as Styrelsen