Riskkollegiets stödorganisationer

Då Riskkollegiets verksamhet är helt ideell är frivilliga bidrag från våra stödjande organisationer avgörande för att kunna erbjuda den mångfald av aktiviteter som arrangeras. Våra stödjande organisationer ges möjlighet att tillsammans med Riskkollegiet diskutera inriktning på och omfattning av föreningens aktiviteter samt samarrangera olika evenemang. Dessutom synliggörs de stödjande organisationerna på Riskkollegiets hemsida. Personer som är anställda av stödjande organisationer kan gå med i Riskkollegiet utan kostnad. Storleken på bidragen från stödjande organisationer avgörs av dess storlek:

  • Organisation med 1-3 anställda: 1 000 kr/år
  • Organisation med 4-50 anställda: 5 000 kr/år
  • Organisation med >50 anställda: 10 000 kr/år

Analysgruppen
Brandkonsulten AB
Briab
Bricon
Bengt Dahlgren AB
Sweco Sverige AB
Naturvårdsverket
Structor Riskbyrån
Risk Pilot AB

Leave a comment