Riskkollegiet
Monthly archives: November 2009

Riskwebbsida

På www.krisinformation.se beskrivs vilket ansvar myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra ansvariga aktörer har före, under och efter en krishändelse och vilken beredskap som finns för […]