Riskkollegiets seniora pris 2019

Riskkollegiet har med stöd från dess vetenskapliga råd utsett två forskare, en kvinna och en man, till mottagare av det seniora priset 2019 för sina vetenskapliga bidrag inom riskområdet. Lars Rosén är professor i ingenjörsgeologi vid Chalmers tekniska högskola. Han har genom att använda teorier inom riskhantering och beslutsstöd utvecklat metoder och angreppssätt som är… Continue reading Riskkollegiets seniora pris 2019

Published
Categorized as Nyheter