Styrelse

Styrelse

  • Lars Strömdahl (brandingenjör och civilingenjör inom riskhantering), ordförande
  • Ullrika Sahlin (universitetslektor vid Lunds universitet), ledamot
  • Karin Leander (lektor vid Karolinska Institutet), ledamot
  • Adrian Henriksson Severin, ledamot
  • Joel Omran (Brandingenjör och civilingenjör riskhantering), ledamot
  • Mattias Lantz (forskare vid Uppsala universitet), suppleant
  • Per Strömsjö (utbildare inom informationssäkerhet), suppleant

Vetenskapliga rådet

Information om vetenskapliga rådet finner du här.