Möt Björn Nevhage

Vi fortsätter att presentera styrelsen i Riskkollegiet. Vad heter du? Björn Nevhage Vad arbetar du med? Riskingenjör på FOI och doktorand på avdelningen för filosofi på KTH. Stort intresse för hur begrepp inom risk, säkerhet och krisberedskap definieras och vilka effekter detta får för arbetet med att förebygga och hantera oönskade händelser. Vilket slags risk… Continue reading Möt Björn Nevhage

Published
Categorized as Styrelsen