Årsmötet

Riskkollegiets årsmöte hölls online 22 mars. Protokollet återfinns här. Protokoll RK årsmöte 2021

Published
Categorized as Nyheter