Seminarier

Aktiviteter som Riskkollegiet arrangerar eller är medarrangör för.

Återkommande

Riskcafé som tillfälle för informellt nätverkande

Konferensen RISKUT för riskutbildare inom olika domäner

Riskförmiddag med inbjudna föredragshållare

—–

2022

Årsmöte online 28 april med föredrag av Åsa Grauman.

Riskcafé genomfördes online 9 mars.

2021

Årsmöte online 22 mars med föredrag av Ann Enander.

Konferensen RISKUT genomfördes online 21 oktober.

Riskförmiddag hölls online 2 december.

Riskcafé ordnades online 6 april, 9 juni och 27 september.

2020

Årsmöte 29 juni inklusive föredrag med Jonas Sundell (Trafikverket) om riskhantering på infrastrukturprojekt och Anna Davour (Vetenskapsjournalist) om P3 Dystopia som medel för riskkommunikation åt folket.

Riskutbildarkonferens RISKUT2020 den 22 september. Läs mer på webben för RISKUT. Föredragen finns på vår Youtube-kanal.

“Etik och strålskydd – nu och i framtiden” initierat av Kungl. Vetenskapsakademiens Nationalkommitté för strålskyddsforskning (Riskkollegiet var sponsor).

Riskförmiddag i Uppsala 3 december med föredrag av Roland Lindqvist (Livsmedelsverket) om livsmedelsburna faror och nyttor, André Teixeira (Inst för elektroteknik, signaler och system) om cybersäkerhet och Maja Lundbäck (Försvarsmakten) om riskvärdering inom försvaret. Föredragen finns på vår Youtube-kanal.

Premiär för online-formatet Riskcafé 16 december.

2019

Den 22 augusti ordnades RISKUT2019, en-dagskonferens för personer som utbildar i risk, på Citykonferensen i Stockholm. Konferensen bestod av 8 föredrag och samlade ett 20-tal deltagare från olika lärosäten och organisationer i Sverige. Presentationerna finns på webben för RISKUT.

Årets mottagare av Riskkollegiets seniora pris till framstående riskforskare, Lars Rosén och Åsa Boholm, höll var sitt föredrag vid ett riskseminarium på Handelshögskolan i Göteborg den 8 oktober. Föredragen finns på Riskkollegiets Youtube-kanal.

Den 4 december arrangerades Riskförmiddag i Uppsala som bestod av 7 föredrag kring olika slags riskrelaterad forskning vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Föredragen finns på Riskkollegiets Youtube-kanal.

Riskkollegiet var medarrangör för ett föredrag om diplomati och utrikespolitik med Ulla Gudmundson på Rättviks kulturhus den 5 december.

2018

Årsmöte med föredrag av Amy Ranking Junior pristagare

Seminarium om osäkerhet i samband med hållbarhetsveckan i Lund med föredrag av Annelie Johansson, Miljödirektör, Länsstyrelsen Skåne, Ragnar Löfstedt, Kings College London, Ullrika Sahlin, Lunds universitet

Seminarium i samarbete med nordiska kapitlet för SRA om värdet av att upprätta centra för excellens i risk under Society for Risk Analysis europeiska konferens i Östersund.

2017

Liv i universum – historik, teori och forskning med Mikael Ingemyr. Hjärnan på gott och ont. Hur fungera och utvecklas hjärnan? Risker och ohälsa med Åke Pålshammar. Rättvik

Fara eller risk – hur hanterar och informerar myndigheter om olika hälso- och miljörisker? Seminarium tillsammans med Livsmedelsverket i Uppsala

Strålsäkerhetsmyndigheten och KTH Strålskyddets praktiska utformning. Christopher Clement, Sven Ove Hansson, Gunhild Oftedal

Årsmöte med föredrag av Per Holmgren, meterolog och naturskadespecialist, Länsförsäkringar, Det minska vi kan göra är så mycket som möjligt.

2016

Årsmöte med föredrag av Erik Carlson, FOI om “Strategisk migrationsanalys – en presentation av FOI:s metodstöd till Migrationsverket”, Professor Lars Bergman, Handelshögskolan presenterade “Finansiella risker för olika parter som verkar på dagens energimarknad” och Linda Molander, Riskkollegiets juniora pristagare år 2016.

Två seminarier i Rättvik om ”Klimat i förändring – Risker och möjligheter” samt ”Klimat och Energi – risker möjligheter osäkerheter”.

2015

 1. Lokala aspekter på globala utmaningar – Risker och riskhantering utanför storstadsregionerna, heldagsseminarium i Östersund
 2. Seminarium om Riskkommunikation
 3. Cancer – orsaker, mekanismer, behandling. Föreläsning av Bengt Westermark
 4. The Impact Of Fukushima Accidents on LWR Safety and the Nuclear Power Risks, Föreläsning av Bal Raj Sehgal

2013

 1. Svensk kärnkraft – är riskbilden förändrad, finns anledning till oro?
 2. Lennart Sjöberg och Per Sandin på årsmötet 2013

2012

 1. Riskkollegiets seminarieserie om granskningens oberoende

2011

 1. Kloka val i vardagen – seminarium om antibiotikaresistens
 2. Riskkollegiets seminarieserie om granskningens oberoende

2010

 1. Sex års forskning kring Risk- och Sårbarhetsproblematik på tre timmar
 2. Hur klarar vi en värld med 9 miljarder människor?
 3. Energiförsörjningens risker

2009

 1. Elektromagnetiska fält: Egenskaper, Risker och Riskkommunikation

2008

 1. Riskvärderingsmodell för produktsäkerhet
 2. Den vadderade faran: Hur stor får risken vara i trygghetsnarkomanernas land?

2007

 1. Risker för individ och samhälle: begrepp, jämförelser, uppfattningar och kommunikation
 2. Risker ur ett etiskt perspektiv

2006

 1. Framtidens strålskydd – från optimering till …?
 2. Sveriges säkerhet och krisberedskap
 3. Risk ur ett genusperspektiv

2005

 1. Riskhantering i Citybanan
 2. Rädsla och riskbedömningar hos Sveriges regering under andra världskriget

2004

 1. Humiliation as Psychological Risk Factor for Terrorism?
 2. Kriterier för tolerabel risk – behövs det?
 3. Risker i det finansiella systemet

2003

 1. Finns det en ”sanning” om Tjernobyl? Motsägelser, myter, medier
 2. Att överdriva eller förringa risker
 3. Försiktighetsprincipen – skydd eller hinder?
 4. Varians: Vän eller fiende?

2002

 1. Kris och katastrof – kan vi förbereda oss för oväntade händelser?
 2. Nationella mål och lokala invändningar – om lokaliseringskonflikter i samband med moderniseringen av Västkustbanan (1), Planer på att upprätta ett nationellt tvärvetenskapligt centrum för riskanalys (2)
 3. Zoonoser – smitta från djur till människor. Är oron befogad?

2001

 1. Mitt perspektiv på risk
 2. Risk ur ett folkhälsoperspektiv
 3. Populations at risk: Factors increasing vulnerability to environmental change (1), Multiple water related stresses in hunger stricken developing regions (2), Factors influencing children’s vulnerability to pesticide poisoning (3)

2000

 1. Riskperception
 2. Frihet och tvång i riskhanteringen – etik och effektivitet

1999

 1. Piska och morot i riskhantering
 2. Kommunikations- och beslutsprocessen i samband med toxiska och andra större olyckor och samhällskriser – Fallet Hallandsåsen

1998

 1. Risk management i försäkringsbolag

Leave a comment