Emergency preparedness and response

Lynn Hubbard från Strålsäkerhetsmyndigheten talade vid KTH-seminariet i april under rubriken Emergency preparedness and response – decision-making during a nuclear or radiological crisis. Hon betonade vikten av att definiera faror och konsekvenser, sätta en strategi, koordinera samt slutligen att förmå ta beslut och kommunicera med allmänheten. L Hubbard Emergency preparedness and Response

Philosophy and values

Vårt seminarium i april fortsatte under rubriken Philosophy and values.   Professor Sven Ove Hansson vid Institutionen för filosofi och historia, Kungliga tekniska högskolan gav en klassiskt pedagogisk föreläsning utan elektroniska hjälpmedel.