Ny myndighet för samhällsskydd och beredskap

Den 1 januari 2009 inrättas Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som kommer att ersätta Räddningsverket, Styrelsen för psykologiskt försvar och Krisberedskapsmyndigheten. Den nya myndighetens huvudsakliga lokalisering ska vara Stockholm och Karlstad. De 12 högsta cheferna för den nya myndigheten är nu utsedda.

Published
Categorized as Nyheter