RiskCafé om samhällsförtroende och kriskommunikation

RiskCafé – 12 lärdomar om samhällsförtroende och kriskommunikation

Tid: 2 maj kl 13:00-14:00

Plats: Teams

Bengt Johansson är professor i journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet och har precis avslutat forskningsprojektet KRISAMS (kriskommunikation och samhällsförtroende i det multipublika samhället) som studerat samhällsförtroende i samband med Stockholmsattentatet 2017 och COVID-19, men också en del andra kriser. Föreläsningen sammanfattar de lärdomar som forskarna ger efter att ha studerat kriser under fem år.

https://www.gu.se/forskning/krisams#publicerat-inom-forskningsprojektet-krisams

Som vanligt vid våra RiskCaféer så följer efter presentationen tid för diskussion.

RiskCaféet hålls digitalt. Anmälan sker till lars.stromdahl@gmail.com.