Möt Ullrika Sahlin

Riskkollegiets nya ordförande Ullrika Sahlin presenterar sig såhär! Docent i miljövetenskap vid Lunds universitet. Forskare på vad det innebär att kvantifiera osäkerhet i riskbedömningar och att kunna fatta beslut robusta mot osäkerhet. I min forskning ingår olika tillämpningar av riskbedömning såsom ekosystemtjänster från bin, farobedömning av kemikalier och spridning av invasiva främmande arter. https://www.cec.lu.se/ullrika-sahlin