Föreställningar om krisen

  Vid vårt välbesökta heldagsseminarium #Samhällskris talade även Erna Danielsson från Risk and Crisis Research Centre (RCR) vid Mittuniversitetet. Rubriken var Föreställningar om krisen.

Kris i Uppsala län

  Stig Husin från Länsstyrelsen i Uppsala län talade vid vårt seminarium #Samhällskris. Ämnet var Kris i Uppsala län.