Stavanger i november

Det nordiska kapitlet inom Society for Risk Analysis (SRA) Europe arrangerar sin fjärde konferens i Stavanger i november. Läs mer på länken nedan. Du som redan är studerandemedlem i Riskkollegiet har möjlighet att ansöka om resebidrag till riskrelaterade evenemang, t.ex. detta. För Stavanger vill vi ha din ansökan senast 30 september. http://www.uis.no/research-and-phd-studies/research-centres/seros-centre-for-risk-management-and-societal-safety/risk2018/call-for-abstracts/

Published
Categorized as Nyheter

Om värdet av Centres of Excellence

Society for Risk Analysis har just avslutat sin tredagars Europakonferens i Östersund. Ett av årets inslag var ett uppskattat symposium i samarbete med Riskkollegiet där värdet av Centres of Excellence (CoE) inom risk diskuterades. Här är Ullrika Sahlins presentationsbilder samt ett fotocollage med några glimtar från symposiet. The value of Centres of Excellence in Risk_SAHLIN

Published
Categorized as Nyheter

Vi välkomnar nya medlemmar

Riskkollegiet är en förening med syfte att öka kunskapen om hur risk uppfattas och hanteras. En del risker känner vi väl till medan andra är mer osäkra. Vi ser att myndigheter och företag behöver hantera såväl risker och osäkerheter i samhället samt hur omvärlden reagerar på dessa. Riskkollegiet vill skapa möjligheter att förbättra kommunikation av osäkerhet… Continue reading Vi välkomnar nya medlemmar

Published
Categorized as Nyheter