Kris eller kris? – Finansiering av svensk krisforskning

Ytterligare ett ämne vid vårt seminarium #samhällskris i februari var finansiering av krisforskning. Misse Wester, gästprofessor vid Lunds universitet, berättade tillsammans med Erna Danielsson från Mittuniversitetet/RCR. Kris eller kris. Finansiering av svensk krisforskning. Misse Wester, Lunds Universitet. Erna Danielsson, RCR.

Föreställningar om krisen

  Vid vårt välbesökta heldagsseminarium #Samhällskris talade även Erna Danielsson från Risk and Crisis Research Centre (RCR) vid Mittuniversitetet. Rubriken var Föreställningar om krisen.

Kris i Uppsala län

  Stig Husin från Länsstyrelsen i Uppsala län talade vid vårt seminarium #Samhällskris. Ämnet var Kris i Uppsala län.

Kriser utifrån ett kommunperspektiv

  Det som händer händer i en kommun, berättar Patrik Persson från Norrköpings kommun. Här är hans presentation från krisseminariet. Kriser utifrån ett kommunperspektiv. Patrik Persson, Norrköpings kommun

Vad är en nationell kris?

Här är ytterligare en presentation från seminariet “Vad är en kris i samhället?”.   Alexandra Nordlander från MSB talade om kris på nationell nivå. Länk till bilderna: Vad är en nationell kris. Alexandra Nordlander, MSB