Kris eller kris? – Finansiering av svensk krisforskning

Ytterligare ett ämne vid vårt seminarium #samhällskris i februari var finansiering av krisforskning. Misse Wester, gästprofessor vid Lunds universitet, berättade tillsammans med Erna Danielsson från Mittuniversitetet/RCR. Kris eller kris. Finansiering av svensk krisforskning. Misse Wester, Lunds Universitet. Erna Danielsson, RCR.