Utlysning av Riskkollegiets pris till riskforskare

Riskkollegiet är en ideell förening vars syfte är att öka kunskapen om risker i samhället, och om hur risker uppfattas och hanteras i olika sammanhang. I enlighet med sitt syfte delar Riskkollegiet årligen ut ett pris för att hedra och uppmärksamma personer som genom sin forskning bidrar till att öka kunskapen om risker. Nu utlyses… Continue reading Utlysning av Riskkollegiets pris till riskforskare

Published
Categorized as Nyheter

Återse RISKUT2020

Missade du årets konferens för riskutbildare? Eller vill du se om något inslag? Föredrag och diskussion från RISKUT2020 finns i vår YouTube-kanal.

Webbinarium om strålskydd

Svenska nationalkommittén för strålskyddsforskning arrangerar ett symposium kring betydelsen av etik och värdegrund inom strålskyddet. Webbinaret innefattar också en öppen fråge- och diskussionssession kring etiska problemställningar som beslutsfattare, strålskyddsexperter och strålskyddare möter i den yrkesverksamma vardagen. Symposiet fokuserar på frågan ”Vilken praktisk betydelse har etik och värdegrund i vår dagliga verksamhet?”. Det kan t.ex. gälla… Continue reading Webbinarium om strålskydd

Published
Categorized as Nyheter

Riskförmiddag 3 december

Förra vinterns uppskattade Riskförmiddag kommer tillbaka torsdag 3 december kl 10-12. Notera tidpunkten redan nu. Mer information följer i våra kanaler.

Published
Categorized as Nyheter