Möt Björn Nevhage

Vi fortsätter att presentera styrelsen i Riskkollegiet.

Vad heter du?
Björn Nevhageimage002

Vad arbetar du med?

Riskingenjör på FOI och doktorand på avdelningen för filosofi på KTH. Stort intresse för hur begrepp inom risk, säkerhet och krisberedskap definieras och vilka effekter detta får för arbetet med att förebygga och hantera oönskade händelser.

Vilket slags risk kommer du i kontakt med i din vardag?
Arbetar med hela skalan av risker från mindre störningar till storskaliga kriser och även krig.

Hur ser du att Riskkollegiet kan bidra i samhället?
Vara en enande kraft för Sveriges all ideella och professionella aktörer som har intresse av risk, säkerhet och kris.

Vad gör du helst när du inte arbetar med risk?
Umgås med familj och vänner, fiska, spela basket, löpträna, styrketräna, och läsa skönlitterära och filosofiska verk.