Nominering för 2019 års seniora pris

Riskkollegiet utlyser 2019 års pris The Swedish Risk Academy Award som avser att hedra en senior person, verksam i Sverige, som genom vetenskapliga insatser bidrar eller har bidragit till kunskapsbildning inom risk- och säkerhetsområdet.

Läs mer här och välkommen med din nominering före 26 november.

Nominering för 2019 års seniora pris