Utlysning av Riskkollegiets pris till riskforskare

Riskkollegiet är en ideell förening vars syfte är att öka kunskapen om risker i samhället, och om hur risker uppfattas och hanteras i olika sammanhang. I enlighet med sitt syfte delar Riskkollegiet årligen ut ett pris för att hedra och uppmärksamma personer som genom sin forskning bidrar till att öka kunskapen om risker. Nu utlyses 2021 års pris, The Swedish Risk Academy Award to a Senior Risk Researcher. Det ska gå till en senior forskare vars forskning har relevans för Riskkollegiets syfte och vilken i sin forskning visat god initiativförmåga, engagemang och vetenskaplig mognad.

Nomineringen ska skickas in senast den 14 december 2020 på följande länk.

Styrelsens beslut om pristagare kommer att beredas av Riskkollegiets vetenskapliga råd.

Priset delas ut på Riskkollegiets årsmöte och består av en plakett jämte ett stipendium om 5 000 kr. I samband med prisutdelningen förväntas pristagaren ge en presentation av sin forskning.