Dags för Åre Risk Event

Den 16–18 april 2024 är det dags för Åre Risk Event, en mötesplats där forskare, företagare, politiker och representanter för offentliga och frivilliga organisationer kan utbyta kunskap och erfarenheter. Konferensen genomförs på Holiday Club i Åre och startar kl 13:00 den 16 april, för att avslutas med en gemensam lunch den 18 april.

På konferensen får du ta del av kommuners erfarenheter vid kris och där hör vi mer om IT-attacken på Kalix kommun, Sandviken kommuns krisledningsarbete under Corona-pandemin samt Åre kommuns krishantering i samband med översvämningen och slamskredet i Mörviksån

Läs mer här.