Riskwebbsida

www.krisinformation.se beskrivs vilket ansvar myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra ansvariga aktörer har före, under och efter en krishändelse och vilken beredskap som finns för att förebygga kriser. Vid en allvarlig händelse skapas en särskild krissida där allmänheten ges en översiktlig bild av vad som har hänt och vägledning för att snabbt hitta den sökta informationen genom länkning till de aktörer som har ansvar. Särskilt aktuell just nu är sidan om Influensa A(H1N1).