Något om oönskade månadsbrev

Enligt en anonym källa har det delats ut oönskade “månadsbrev” till invånare i Hamra i Ljusdals kommun – brev som ger sken av att komma från bland andra Riskkollegiet. Föreningen saknar i övrigt kännedom om detta. Riskkollegiet tar givetvis avstånd från eventuella brevkampanjer som bedrivs i vårt namn utan vår kännedom och utan våra värderingar.