Möt Anneli Widenfalk

Vi fortsätter att presentera Riskkollegiets styrelse.Anneli 001

Vad heter du?

Anneli Widenfalk

Vad arbetar du med?

Som riskvärderare/toxikolog på Livsmedelsverket

Vilket slags risk kommer du i kontakt med i din vardag?

Risker med kemikalier och naturliga gifter i maten för konsumenter, främst rester av bekämpningsmedel

Någon författare, debattör, blogg etc som du vill tipsa om, i ämnet risk?

Efsas (EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet) korta filmer – t.ex. om riskkommunikation, om hormonstörande ämnen och om kemiska föroreningar i mat.

Hur ser du att Riskkollegiet kan bidra i samhället?

Ge helhetssyn och mer perspektiv på olika slags risker. Vilka är de stora riskerna för gemene man?

Vad gör du helst när du inte arbetar med risk?

Är ute i naturen och ägnar mig åt olika motions- och friluftsaktiviteter, umgås med familj och vänner eller går på musikkonserter, teater eller andra kulturupplevelser.