Swedish Risk Academy Award 2017

2017 års pris The Swedish Risk Academy Award avser att hedra en senior person, verksam i Sverige, som genom vetenskapliga insatser bidrar eller har bidragit till kunskapsbildning inom risk- och säkerhetsområdet. Riskkollegiet inbjuder nu till att nominera kandidater.

Nominering for 2017 ars pris