Riskkollegiet

Antibiotikaforum

Nationellt antibiotikaforum är ett årligt återkommande arrangemang där företrädare för olika samhällssektorer och arbetsområden som hälso- och sjukvård, folkhälsa, veterinärmedicin, djurhälsa, livsmedel och yttre miljö träffas för att knyta kontakter och utbyta information, kunskaper och erfarenheter.

Nationellt antibiotikaforum hålls i anslutning till den Europeiska antibiotikadagen den 18 november, som också är det datum då Folkhälsomyndigheten lämnar en årlig rapport till regeringen om den nationella samverkansfunktionen.

Inbjudan Antibiotikaforum 18 november 2016

 

Apologies, for this post the comments are closed.