Föreställningar om krisen

IMG_2573

 

Vid vårt välbesökta heldagsseminarium #Samhällskris talade även Erna Danielsson från Risk and Crisis Research Centre (RCR) vid Mittuniversitetet.

Rubriken var Föreställningar om krisen.